Motivatie

Zo belangrijk om onze doelen te kunnen bereiken en om in onze behoefte te voorzien!

Dat is dan ook het eerste waar wij mee zullen starten. Met de kinderen werken aan hun persoonlijke doelen. Elk kind is anders en zal ook andere redenen hebben die hem/haar motiveren. Wij gaan dan ook op zoek naar de Waarom vraag! Wij willen Weten wat jouw kind belangrijk vindt en dit vertalen naar behoefte, zodat wij gerichte actie kunnen ondernemen om jouw kind te motiveren zijn/haar doelen te behalen!

Schoolprestaties

Tegenwoordig wordt er ontzettend veel gevraagd van onze kinderen. Ze moeten zo veel, zo snel al leren! Zorg ervoor dat het allemaal niet meer zo nieuw is voor de kinderen. Als ouder dien je een kind voor te bereiden op school!

Wij helpen de ouders hierbij en nemen deze taak deels van ze over, door zo veel mogelijk te oefenen met de kinderen en ervoor te zorgen dat hierdoor de schoolprestaties toe nemen. Wij gaan in gesprek met de school en stellen met de input van de leerkracht en samen met u als ouder een ontwikkelplan voor uw kind op. Er zal veel geoefend worden met CITO toetsen, verhaalsommen, woordenschat van uw kind, begrijpend lezen en de spellingsregels.

 

Doorzettingsvermogen

Wij dagen onze kinderen uit!

No game without pain! Onze kinderen kunnen meer aan dan we denken! Met de juiste motivatie kunnen zij veel meer uit zichzelf halen! En dat is dan ook wat wij ze zullen aanleren. Nadat we op zoek zijn gegaan naar wat zij belangrijk vinden en wat ze motiveert, zullen wij ze op een leuke manier ook bijbrengen hoe belangrijk het dan ook is om vast te houden aan je doelen!

Hoe is het mogelijk dat sporters records verbreken en prestaties neerzetten die wij niet voor mogelijk houden! Dat is niet alleen talent en oefenen, maar dat is met name ook doorzetten!

Rolmodellen

We zien dat onze kinderen zichzelf soms nog onderschatten, soms faalangst hebben of angst hebben voor het onbekende!

Door onze kinderen in contact te brengen met rolmodellen, helpen wij ze om zich hierover heen te zetten. Wij hebben een aantal leuke workshops/presentaties gepland met rolmodellen, die onze kinderen aantonen wat er allemaal mogelijk is!

De rolmodellen leggen ook uit hoe de weg naar succes eruit ziet. Waarbij er niet alleen wordt gefocust op het succes, maar juist wat ze hiervoor hebben moeten opgeven!