Skip to content
Menu

Onze aanpak

Leerling ondersteuning en Cito training in de vakken: Rekenen, Begrijpend Lezen en Spelling. 

Wij richten ons op het creëren van een goede basis voor onze kinderen en dagen ze uit indien zij laten zien meer aan te kunnen.

Motivatie

Alles staat of valt met de intrinsieke motivatie van het  kind. Wij starten dan ook met het formuleren van persoonlijke doelen. Uit ervaring weten wij dat veel kinderen door een gebrek aan sociaal emotionele vaardigheden moeite hebben in de verdere ontwikkeling. Met de specialistische kennis van de pedagogen zijn wij in staat de kinderen op dit vlak de juiste ondersteuning te bieden.

Doorzettingsvermogen:

Op innovatieve en creatieve wijze worden de kinderen uitgedaagd door te zetten. Hen worden technieken aangeleerd hoe zij zich vast kunnen houden aan de eigen gestelde doelen.

Rolmodellen:

Door kinderen in contact te brengen met rolmodellen, helpen wij ze letterlijk een ander toekomstbeeld te vormen. Vanwege de pandemie was het uitnodigen van rolmodellen of het organiseren van inspiratiedagen niet mogelijk. Dit hopen wij zo spoedig mogelijk weer op te pakken. 

Begeleiders:

Ons team bestaat uit 7 begeleiders. 3 begeleiders hebben een specialisatie in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. 2 begeleiders zijn werkzaam als docent. De begeleiders zijn hoog opgeleid, beschikken over een VOG en hebben allen binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. 2 begeleiders zijn werkzaam bij het OKT. Zij hebben nauwe banden met de Buurtteams en kennen de uitdagingen in Amsterdam Zuidoost.