Skip to content
Menu

Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling

Tegenwoordig wordt er ontzettend veel gevraagd van onze kinderen. Ze moeten zo veel, zo snel al leren! Zorg ervoor dat het allemaal niet meer zo nieuw is voor de kinderen. Als ouder dien je een kind voor te bereiden op school!

Wij helpen de ouders hierbij en nemen deze taak deels van ze over, door zo veel mogelijk te oefenen met de kinderen en ervoor te zorgen dat hierdoor de schoolprestaties toe nemen. Wij gaan in gesprek met de school en stellen met de input van de leerkracht en samen met u als ouder een ontwikkelplan voor uw kind op. Er zal veel geoefend worden met CITO toetsen, verhaalsommen, woordenschat van uw kind, begrijpend lezen en de spellingsregels.